Ofte Stillede Spørgsmål - Hong Kong Yacht registrering

Kan enhver statsborger ansøge om Hong Kong-yachtregistrering?

Bådregistrering er åben for både indbyggere i Hong Kong og ikke-residenter. Det er ligegyldigt ansøgerens nationalitet, så længe de opfylder kriterierne for bådregistrering.
For indbyggere i Hong Kong skal de være fastboende i Hong Kong og eje båden.
For ikke-residenter skal de eje båden og have til hensigt at bruge den i Hong Kongs farvande. De vil også blive bedt om at oplyse en lokal kontaktperson og adresse i Hong Kong, og de kan være underlagt yderligere krav, såsom at få en krydstogttilladelse.

Hvilket papirarbejde er nødvendigt for at registrere yachten?

Følgende dokumenter kræves for at registrere en båd i Hong Kong:

 • En salgsseddel eller andet dokument, der beviser, at ansøgeren er den juridiske ejer af båden.
 • Et certifikat for overholdelse af sikkerhedsbestemmelserne, såsom et sikkerhedsundersøgelsescertifikat, udstedt af en anerkendt organisation.
 • En gyldig forsikring, der dækker båden og dens brug i Hong Kongs farvande.
 • En kopi af ansøgerens identifikation, såsom et Hong Kong ID-kort eller pas.

Kan jeg registrere mig i Hong Kong som en kommerciel eller bareboat-charter?

Ja. I Hong Kong skal både, der bruges til kommercielle formål, såsom bareboat-charter, være registreret hos Marine Department, ligesom private både.

Accepterer du papirarbejde på et hvilket som helst sprog?

I Hong Kong er det officielle sprog kinesisk og engelsk. Alle officielle dokumenter, inklusive dem, der er relateret til bådregistrering, skal generelt være på engelsk eller kinesisk.
Hvis nogle af dokumenterne er på et andet sprog, skal de oversættes til engelsk eller kinesisk af en certificeret oversætter.

Hvad er den estimerede tid, det vil tage for min yacht at blive registreret i Hong Kong?

Registreringsprocessen tager typisk omkring 4-6 uger fra datoen for indsendelse af ansøgningen, forudsat at alle de nødvendige dokumenter er i orden.

Hvordan ser registreringsdokumentet ud?

Registreringsbeviset er typisk et papirdokument, der indeholder følgende oplysninger:

 • Navn på den registrerede ejer
 • Beskrivelse af båden, inklusive dens mærke, model og serienummer
 • Dato for registrering
 • Registreringsnummer
 • Udløbsdato for registreringen
 • Et foto af båden
 • Ejerens navn og adresse.
Det inkluderer også marineafdelingens stempel og underskrift samt et officielt segl.

Hvor længe er Hong Kong-registreringen gyldig?

I Hong Kong er registreringen af en båd gyldig i en periode på et år, hvorefter den skal fornyes.

Er der behov for inspektion?

Ja, en inspektion af båden er typisk påkrævet som en del af registreringsprocessen i Hong Kong. Inspektionen udføres af Marineafdelingen for at sikre, at båden lever op til de sikkerhedsforskrifter og standarder, som afdelingen har fastsat.

Hvilket flag skal jeg flyve på min yacht, når registreringen er gennemført?

Når din yacht er registreret i Hong Kong, er den forpligtet til at føre Hong Kongs maritime flag.

Hvilke både kan registreres med Hong Kong flag?

Lystbåde: Dette inkluderer både, der bruges til rekreativt eller personligt brug, såsom yachter, sejlbåde og motorbåde.
Kommercielle både: Dette inkluderer både, der bruges til forretningsformål, såsom charterbåde, fiskerbåde og fragtbåde.
Bareboat charterbåde: Det er både, der er chartret uden besætning, og charteren er ansvarlig for bådens drift og vedligeholdelse.

Hjælper du med MMSI-licensen?

For at ansøge om en Hong Kong MMSI-licens skal du:

 • Bevis for ejerskab af fartøjet som købs-/købskontrakt
 • Et gyldigt registreringsbevis

Hvilke betalingsmetoder accepteres?

Vi accepterer alle betalingsmetoder.

Hvilken type licens kræves for at sejle?

For fritidsbåde kræver Hong Kong Marine Department ikke nogen specifik licens til drift af lystbåde under 15 meter i længden, dog skal operatøren overholde sikkerhedsbestemmelserne og standarderne fastsat af Marine Department.
For både over 15 meter i længden skal operatøren have et gyldigt Hong Kong Pleasure Vessel Driving License (PVDL) eller et gyldigt Pleasure Vessel Driving License udstedt af et anerkendt fremmed land, og fartøjet skal overholde de fastsatte sikkerhedsbestemmelser og standarder. af Marineafdelingen.
For kommercielle både skal operatøren have et gyldigt Hong Kong Commercial Vessel Driving License (CVDL) eller et gyldigt Commercial Vessel Driving License udstedt af et anerkendt fremmed land, og fartøjet skal overholde sikkerhedsbestemmelserne og standarderne fastsat af Marine Department.

Hvordan kan ejeren af en gyldig Hong Kong-registrering ændres?

I Hong Kong kan ejerskabet af en registreret båd ændres gennem en overdragelsesproces. Processen omfatter typisk følgende trin:

 • Den nuværende ejer og den nye ejer skal blive enige om salgsbetingelserne og underskrive en salgsseddel for at overdrage ejerskabet af båden.
 • Den nye ejer skal indsende salgsbeviset sammen med identitetsbevis og bevis for ejerskab af båden til Marineafdelingen.
 • Marineafdelingen gennemgår dokumentationen og vil, hvis alt er i orden, registrere den nye ejer på fartøjets registreringsattest.
Når registreringen er blevet opdateret, vil den nye ejer modtage et nyt registreringsbevis med det nye navn og oplysninger om den nye ejer.

Hvordan kan jeg annullere den aktuelle Hong Kong-registrering?

For at annullere den aktuelle Hong Kong-registrering af en båd, skal bådens ejer følge disse trin:

 • Meddel om annullering af tilmeldingen ved at indsende en skriftlig meddelelse.
 • Giv marineafdelingen det originale registreringsbevis og alle andre relevante dokumenter, såsom salgsbeviset eller bevis for ejerskab af båden.
 • Hvis båden skal eksporteres, skal du bevise, at båden er blevet eksporteret, typisk ved at give Marineafdelingen en kopi af forsendelsesdokumentet.
 • Når marineafdelingen har bekræftet, at alle nødvendige dokumenter er modtaget, og at båden ikke længere er i Hong Kongs farvande, vil registreringen blive annulleret.

Er Hong Kong-registrering gyldig over hele kloden?

Desværre ikke. Registreringen er gyldig i Hong Kongs farvande.

Alle internationale betalingsmetoder accepteret