Συχνές Ερωτήσεις - Εγγραφή γιοτ στο Χονγκ Κονγκ

Μπορεί κάποιος υπήκοος να υποβάλει αίτηση για εγγραφή γιοτ στο Χονγκ Κονγκ;

Η εγγραφή σκαφών είναι ανοιχτή τόσο σε κατοίκους του Χονγκ Κονγκ όσο και σε μη κατοίκους. Δεν έχει σημασία η εθνικότητα του αιτούντος, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για εγγραφή σκάφους.
Για τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ, πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Χονγκ Κονγκ και να είναι κάτοχος του σκάφους.
Για μη μόνιμους κατοίκους, πρέπει να είναι κάτοχος του σκάφους και να σκοπεύουν να το χρησιμοποιήσουν στα ύδατα του Χονγκ Κονγκ. Θα πρέπει επίσης να παράσχουν έναν τοπικό υπεύθυνο επικοινωνίας και διεύθυνση στο Χονγκ Κονγκ και ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετες απαιτήσεις, όπως η απόκτηση άδειας κρουαζιέρας.

Τι έγγραφα είναι απαραίτητα για την εγγραφή του γιοτ;

Τα ακόλουθα έγγραφα απαιτούνται για την εγγραφή ενός σκάφους στο Χονγκ Κονγκ:

 • Δελτίο πώλησης ή άλλο έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο αιτών είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του σκάφους.
 • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τους κανονισμούς ασφαλείας, όπως πιστοποιητικό έρευνας ασφαλείας, που εκδίδεται από αναγνωρισμένο οργανισμό.
 • Ένα έγκυρο ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει το σκάφος και τη χρήση του στα ύδατα του Χονγκ Κονγκ.
 • Αντίγραφο της ταυτότητας του αιτούντος, όπως δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο του Χονγκ Κονγκ.

Μπορώ να εγγραφώ στο Χονγκ Κονγκ ως ναύλωση εμπορικού ή γυμνού πλοίου;

Ναί. Στο Χονγκ Κονγκ, τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, όπως η ναύλωση bareboat, απαιτείται να είναι νηολογημένα στο Υπουργείο Ναυτιλίας, όπως και τα ιδιωτικά σκάφη.

Δέχεστε έγγραφα σε οποιαδήποτε γλώσσα;

Στο Χονγκ Κονγκ, η επίσημη γλώσσα είναι τα κινέζικα και τα αγγλικά. Όλα τα επίσημα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την εγγραφή του σκάφους, απαιτείται γενικά να είναι στα αγγλικά ή στα κινέζικα.
Εάν κάποιο από τα έγγραφα είναι σε διαφορετική γλώσσα, θα πρέπει να μεταφραστεί στα αγγλικά ή στα κινέζικα από πιστοποιημένο μεταφραστή.

Ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος που θα χρειαστεί για να εγγραφεί το γιοτ μου στο Χονγκ Κονγκ;

Η διαδικασία εγγραφής διαρκεί συνήθως περίπου 4-6 εβδομάδες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, εφόσον όλα τα απαιτούμενα έγγραφα είναι σωστά.

Πώς φαίνεται το έγγραφο εγγραφής;

Το πιστοποιητικό εγγραφής είναι συνήθως ένα έντυπο έγγραφο που περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όνομα του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη
 • Περιγραφή του σκάφους, συμπεριλαμβανομένης της μάρκας, του μοντέλου και του σειριακού αριθμού του
 • Ημερομηνία εγγραφής
 • Αριθμός Μητρώου
 • Ημερομηνία λήξης της εγγραφής
 • Φωτογραφία του σκάφους
 • Το όνομα και η διεύθυνση του ιδιοκτήτη.
Περιλαμβάνει επίσης τη σφραγίδα και την υπογραφή του ναυτικού τμήματος, καθώς και επίσημη σφραγίδα.

Για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει η εγγραφή στο Χονγκ Κονγκ;

Στο Χονγκ Κονγκ, η εγγραφή ενός σκάφους ισχύει για περίοδο ενός έτους, μετά την οποία πρέπει να ανανεωθεί.

Χρειάζεται επιθεώρηση;

Ναι, συνήθως απαιτείται επιθεώρηση του σκάφους ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής στο Χονγκ Κονγκ. Η επιθεώρηση διενεργείται από το Τμήμα Ναυτιλίας για να διασφαλιστεί ότι το σκάφος πληροί τους κανονισμούς και τα πρότυπα ασφαλείας που ορίζονται από το τμήμα.

Ποια σημαία χρειάζομαι για να κυματίσω στο γιοτ μου μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή;

Μόλις το γιοτ σας εγγραφεί στο Χονγκ Κονγκ, απαιτείται να φέρει τη σημαία του Χονγκ Κονγκ.

Ποια σκάφη μπορούν να νηολογηθούν με σημαία Χονγκ Κονγκ;

Σκάφη αναψυχής: Περιλαμβάνει σκάφη που χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγική ή προσωπική χρήση, όπως γιοτ, ιστιοπλοϊκά και μηχανοκίνητα σκάφη.
Εμπορικά σκάφη: Περιλαμβάνονται σκάφη που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως ναυλωμένα σκάφη, αλιευτικά και φορτηγά σκάφη.
Bareboat charter boats: Είναι σκάφη που ναυλώνονται χωρίς πλήρωμα και η ναύλωση είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση του σκάφους.

Βοηθάτε με την άδεια MMSI;

Για να υποβάλετε αίτηση για άδεια Χονγκ Κονγκ MMSI, θα χρειαστεί να:

 • Απόδειξη ιδιοκτησίας του σκάφους όπως τιμολόγιο πώλησης/συμβόλαιο αγοράς
 • Ένα έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής

Ποιοι τρόποι πληρωμής γίνονται δεκτοί;

Δεχόμαστε όλους τους τρόπους πληρωμής.

Τι είδους άδεια απαιτείται για να πλεύσουμε;

Για τα σκάφη αναψυχής, το Τμήμα Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ δεν απαιτεί συγκεκριμένη άδεια για τη λειτουργία σκαφών αναψυχής μήκους κάτω των 15 μέτρων, ωστόσο, ο χειριστής πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και τα πρότυπα ασφαλείας που ορίζονται από το Τμήμα Ναυτιλίας.
Για σκάφη μήκους άνω των 15 μέτρων, ο χειριστής πρέπει να είναι κάτοχος έγκυρης άδειας οδήγησης σκάφους αναψυχής Χονγκ Κονγκ (PVDL) ή έγκυρης άδειας οδήγησης σκάφους αναψυχής που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένη ξένη χώρα και το σκάφος πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και τα πρότυπα ασφαλείας που έχουν οριστεί από το Τμήμα Ναυτιλίας.
Για εμπορικά σκάφη, ο χειριστής πρέπει να είναι κάτοχος έγκυρης άδειας οδήγησης εμπορικού σκάφους του Χονγκ Κονγκ (CVDL) ή έγκυρης άδειας οδήγησης εμπορικού σκάφους που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένη ξένη χώρα και το σκάφος πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς και τα πρότυπα ασφαλείας που ορίζονται από το Ναυτικό Τμήμα.

Πώς μπορεί να αλλάξει ο κάτοχος μιας έγκυρης εγγραφής στο Χονγκ Κονγκ;

Στο Χονγκ Κονγκ, η ιδιοκτησία ενός νηολογημένου σκάφους μπορεί να αλλάξει μέσω διαδικασίας μεταβίβασης ιδιοκτησίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει συνήθως τα ακόλουθα βήματα:

 • Ο τρέχων ιδιοκτήτης και ο νέος ιδιοκτήτης πρέπει να συμφωνήσουν σχετικά με τους όρους της πώλησης και να υπογράψουν μια δήλωση πώλησης για τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του σκάφους.
 • Ο νέος ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει στο Τμήμα Ναυτιλίας την εκποίηση, μαζί με αποδεικτικό ταυτότητας και απόδειξη ιδιοκτησίας του σκάφους.
 • Το Τμήμα Ναυτιλίας θα εξετάσει την τεκμηρίωση και, εάν όλα είναι εντάξει, θα εγγράψει τον νέο ιδιοκτήτη στο πιστοποιητικό νηολόγησης του σκάφους.
Μόλις ενημερωθεί η εγγραφή, ο νέος κάτοχος θα λάβει ένα νέο πιστοποιητικό εγγραφής με το νέο όνομα και τα στοιχεία του νέου κατόχου.

Πώς μπορώ να ακυρώσω την τρέχουσα εγγραφή στο Χονγκ Κονγκ;

Για να ακυρώσετε την τρέχουσα εγγραφή ενός σκάφους στο Χονγκ Κονγκ, ο ιδιοκτήτης του σκάφους θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

 • Ειδοποίηση σχετικά με την ακύρωση της εγγραφής με την υποβολή γραπτής ειδοποίησης.
 • Να προσκομίσετε στο Τμήμα Ναυτιλίας το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγραφής και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, όπως το τιμολόγιο πώλησης ή την απόδειξη ιδιοκτησίας του σκάφους.
 • Εάν το σκάφος πρόκειται να εξαχθεί, θα πρέπει να αποδείξετε ότι το σκάφος έχει εξαχθεί, συνήθως παρέχοντας στο Τμήμα Ναυτιλίας αντίγραφο του εγγράφου αποστολής.
 • Μόλις το Τμήμα Ναυτιλίας επιβεβαιώσει ότι έχουν παραληφθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα και ότι το σκάφος δεν βρίσκεται πλέον στα ύδατα του Χονγκ Κονγκ, η εγγραφή θα ακυρωθεί.

Ισχύει η εγγραφή στο Χονγκ Κονγκ σε όλο τον κόσμο;

Δυστυχώς όχι. Η εγγραφή ισχύει εντός των υδάτων του Χονγκ Κονγκ.

Αποδεκτές όλες οι διεθνείς μέθοδοι πληρωμής