Ofte Stilte Spørsmål - Hong Kong Yacht-registrering

Kan alle innbyggere søke om Hong Kong-yachtregistrering?

Båtregistrering er åpen for både innbyggere i Hong Kong og ikke-bosatte. Det spiller ingen rolle søkerens nasjonalitet, så lenge de oppfyller kvalifikasjonskriteriene for båtregistrering.
For innbyggere i Hong Kong må de være fast bosatt i Hong Kong og eie båten.
For ikke-bosatte må de eie båten og har til hensikt å bruke den i Hong Kong-farvann. De vil også bli pålagt å oppgi en lokal kontaktperson og adresse i Hong Kong, og de kan være underlagt ytterligere krav som å få en cruisetillatelse.

Hvilke papirer er nødvendig for å registrere yachten?

Følgende dokumenter kreves for å registrere en båt i Hong Kong:

 • Et salgsbrev eller annet dokument som beviser at søkeren er den juridiske eieren av båten.
 • Et sertifikat for samsvar med sikkerhetsforskriftene, for eksempel et sikkerhetsundersøkelsessertifikat, utstedt av en anerkjent organisasjon.
 • En gyldig forsikring som dekker båten og dens bruk i Hong Kong-farvann.
 • En kopi av søkerens identifikasjon, for eksempel et Hong Kong ID-kort eller pass.

Kan jeg registrere meg i Hong Kong som en kommersiell eller bareboat-charter?

Ja. I Hong Kong må båter som brukes til kommersielle formål, som bareboat-charter, være registrert hos Marine Department, akkurat som private båter.

Godtar du papirarbeid på hvilket som helst språk?

I Hong Kong er det offisielle språket kinesisk og engelsk. Alle offisielle dokumenter, inkludert de som er relatert til båtregistrering, er generelt pålagt å være på engelsk eller kinesisk.
Hvis noen av dokumentene er på et annet språk, må de oversettes til engelsk eller kinesisk av en sertifisert oversetter.

Hva er den estimerte tiden det vil ta før yachten min blir registrert i Hong Kong?

Registreringsprosessen tar vanligvis rundt 4-6 uker fra datoen for innsending av søknaden, forutsatt at alle nødvendige dokumenter er i orden.

Hvordan ser registreringsdokumentet ut?

Registreringsbeviset er vanligvis et papirdokument som inneholder følgende informasjon:

 • Navn på registrert eier
 • Beskrivelse av båten, inkludert merke, modell og serienummer
 • Registreringsdato
 • Registreringsnummer
 • Utløpsdato for registreringen
 • Et bilde av båten
 • Navn og adresse til eieren.
Det inkluderer også marineavdelingens stempel og signatur, samt et offisielt segl.

Hvor lenge er Hong Kong-registreringen gyldig?

I Hong Kong er registreringen av en båt gyldig for en periode på ett år, deretter må den fornyes.

Er inspeksjon nødvendig?

Ja, en inspeksjon av båten er vanligvis nødvendig som en del av registreringsprosessen i Hong Kong. Inspeksjonen gjennomføres av Marineavdelingen for å sikre at båten oppfyller sikkerhetsforskriftene og standardene fastsatt av avdelingen.

Hvilket flagg trenger jeg for å flagge på yachten min når registreringen er fullført?

Når yachten din er registrert i Hong Kong, er den påkrevd å føre Hong Kong maritime flagg.

Hvilke båter kan registreres med Hong Kong-flagg?

Lystbåter: Dette inkluderer båter som brukes til rekreasjonsbruk eller personlig bruk, for eksempel yachter, seilbåter og motorbåter.
Kommersielle båter: Dette inkluderer båter som brukes til forretningsformål, for eksempel charterbåter, fiskebåter og lastebåter.
Bareboat charterbåter: Dette er båter som leies uten mannskap, og charter er ansvarlig for drift og vedlikehold av båten.

Hjelper du med MMSI-lisensen?

For å søke om en Hong Kong MMSI-lisens, må du:

 • Bevis på eierskap av fartøyet som kjøps-/salgskjøpskontrakt
 • Et gyldig registreringsbevis

Hvilke betalingsmåter aksepteres?

Vi aksepterer alle betalingsmåter.

Hva slags lisens kreves for å seile?

For fritidsbåter krever ikke Hong Kong Marine Department noen spesifikk lisens for drift av fritidsbåter under 15 meter, men operatøren må overholde sikkerhetsforskriftene og standardene satt av Marine Department.
For båter over 15 meter i lengde må operatøren ha et gyldig Hong Kong Pleasure Vessel Driving License (PVDL), eller et gyldig lystfartøysførerkort utstedt av et anerkjent fremmed land, og fartøyet må overholde sikkerhetsforskriftene og standardene som er satt. av Marineavdelingen.
For kommersielle båter må operatøren ha et gyldig Hong Kong Commercial Vessel Driving License (CVDL) eller et gyldig Commercial Vessel Driving License utstedt av et anerkjent fremmed land, og fartøyet må overholde sikkerhetsforskriftene og standardene satt av Marine Department.

Hvordan kan eieren av en gyldig Hong Kong-registrering endres?

I Hong Kong kan eierskapet til en registrert båt endres gjennom en prosess for overføring av eierskap. Prosessen inkluderer vanligvis følgende trinn:

 • Nåværende eier og ny eier må bli enige om salgsbetingelsene og undertegne en salgsregning for å overføre eiendomsretten til båten.
 • Den nye eieren må sende inn salgsregningen, sammen med identitetsbevis og bevis på eierskap til båten, til Marine Department.
 • Sjøfartsavdelingen vil gjennomgå dokumentasjonen og vil, dersom alt er i orden, registrere ny eier på fartøyets registreringsbevis.
Når registreringen er oppdatert, vil den nye eieren motta et nytt registreringsbevis med nytt navn og detaljer om den nye eieren.

Hvordan kan jeg kansellere den nåværende Hong Kong-registreringen?

For å kansellere gjeldende Hong Kong-registrering av en båt, må eieren av båten følge disse trinnene:

 • Varsle om kansellering av registreringen ved å sende inn skriftlig melding.
 • Gi marineavdelingen det originale registreringsbeviset og eventuelle andre relevante dokumenter, for eksempel salgsbrevet eller bevis på eierskap til båten.
 • Hvis båten skal eksporteres, må du bevise at båten er eksportert, vanligvis ved å gi marineavdelingen en kopi av fraktdokumentet.
 • Når Marine Department har bekreftet at alle nødvendige dokumenter er mottatt og at båten ikke lenger er i Hong Kong-farvann, vil registreringen bli kansellert.

Er Hong Kong-registrering gyldig over hele verden?

Dessverre ikke. Registreringen er gyldig innenfor Hong Kongs farvann.

Alle internasjonale betalingsmetoder akseptert